nahrávam dáta
AktualityVšeobecné informácie

Pravidlá pre prezenčné vyučovanie

Žiaci  do 12 rokov a dvoch mesiacov navštevujú vyučovanie bez obmedzenia,
ale s dôrazne odporúčaným OTP (odporúčané testovanie Ag samotestami)

Žiaci predkladajú raz do týždňa triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

 

Žiaci od 12 rokov a dvoch mesiacov navštevujú vyučovanie v režime OTP (platný Ag test zo ZŠ)

Žiaci predkladajú raz do týždňa triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

 

STIAHNUŤ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI