nahrávam dáta

Mesiac: apríl 2020

Prijímacie skúšky

Vážení rodičia, V zmysle rozhodnutia Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR o prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach v čase mimoriadnej situácie sa prijímacie skúšky do ZUŠ budú organizovať nasledovne: Od 1. mája 2020 [ … ]