nahrávam dáta

Telocvičňa

Základná umelecká škola Štefana Baláža Vám oznamuje, že v školskom roku 2019/ 2020  prenajíma telocvičňu verejnosti nasledovne:

 

  • nájom pre záujmové a športové organizácie na území Mesta Nová Dubnica         12€/hod.

 

  • deti do 15 rokov a dorastenci v športových kluboch na území mesta                   zdarma

 

  • žiaci a deti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti                     zdarma

 

  • nájom pre školské a predškolské zariadenia na území mesta mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta    5€/hod.

Bližšie informácie o voľných termínoch osobne v riaditeľni ZUŠ, alebo na tel. čísle:

0917 794 829 – Mgr. Miroslava Múdra.