nahrávam dáta
Aktuality

Usmernenie ministerstva školstva

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Žiadame rodičov pred nástupom do školy, aby odovzdali svojmu triednemu učiteľovi zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. V prípade neodovzdania týchto dokumentov, nebude možný vstup do budovy školy.

Vstup do budovy ZUŠ pre rodičov je zakázaný!

So zákonným zástupcom môžu vstúpiť len novoprijatí žiaci a tí, ktorí idú na dodatočné prijímacie skúšky.

Ďakujeme za rešpektovanie príkazu a dodržiavanie pravidiel.

Vstup je možný len s rúškom !!!

Povinné dokumenty na stiahnutie:

Zdravotny-dotaznik-dieta

Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu