nahrávam dáta
Aktuality

Prijímacie skúšky

Vážení rodičia,

V zmysle rozhodnutia Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR o prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach v čase mimoriadnej situácie sa prijímacie skúšky do ZUŠ budú organizovať nasledovne:

Od 1. mája 2020 do 30. júna 2020 sa uskutočnia prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno – dramatického odboru bez osobnej účasti žiakov a ich zákonných zástupcov formou vypísania elektronickej prihlášky na na nižšie uvedenom linku (iZUŠ), najneskôr do 30.júna 2020.

Kto nemá možnosť elektronickej komunikácie môže obe tlačivá (prihlášku + čestné vyhlásenie) poslať poštou na adresu ZUŠ Štefana Baláža, P. O. Hviezdoslava 13/4, 018 51 Nová Dubnica najneskôr do 30.júna 2020.

V prihláške a čestnom vyhlásení je potrebné vypísať všetky údaje!


O ďalšom postupe a prípadných zmenách prijímacích skúšok Vás  budeme informovať na webovej stránke školy.

V prípade akýchkoľvek otázok, prípadného riešenia a zvolenia daného odboru, volajte na tel.č. 0917 794 829.

Linky:

Elektronická prihláška iZUŠ