Get Adobe Flash player


Je najmladším odborom. Žiaci LDO sa podieľajú na rôznych kultúrnych vystúpeniach v škole a v meste Nová Dubnica. Tento odbor je veľmi atraktívny a neustále sa zúčastňuje rôznych prehliadok, festivalov a súťaží v rámci celého Slovenska, kde viackrát obhájil svoje prvenstvo.