Get Adobe Flash player

V tanečnom odbore sa vyučuje ľudový, klasický, moderný, džezový, historický, novodobý a kreatívny tanec. V rámci súborovej práce kladieme dôraz na tanečnú skupinu mažoretiek, ktorej vznik bol cenným prínosom pre našu školu. Táto uniformovaná skupina sa postupne stala neoddeliteľnou zložkou vystúpení dychového orchestra, jej trvalú vysokú umeleckú úroveň zabezpečuje nielen poctivá a systematická práca, ale aj neustály kontakt a konfrontácia s mažoretkami z iných európskych krajín.