Get Adobe Flash player

 

Platónova téza, že umenie má byť základom výchovy nezostarne a je dôležitá aj dnes. Možnosť sledovať prvé výtvarné pokusy v kresbe, maľbe, či iných výtvarných materiáloch a vidieť dozrievať dieťa v samostatnú tvorivú bytosť je zázrak. Naším cieľom je podporovať a rozvíjať myslenie, citovosť k sebe i k okoliu, nebáť sa experimentu s formou a objavovať nové postupy ako vyjadriť seba. Súčasťou výučby je priblížiť dedičstvo ľudstva, oboznámiť deti so zákonitosťami, ktoré tento proces formoval i inšpiroval ich k objavovaniu sveta farieb a tvarov. Takáto výučba je možná len v atmosfére tolerancie osobného prejavu a vo vytvorení pocitu úspešnosti dieťaťa. Je v záujme každej vyspelej spoločnosti, aby mala čo najviac členov, ktorých práca bude neustálym hľadaním a objavovaním nových možností. Chceme vychovávať vyrovnané osobnosti vnímajúce kultúru, hrdé na naše národné formy umenia a citlivé k životnému prostrediu. Tento odbor vždy patril a patrí medzi najúspešnejšie nielen v rámci celoslovenských, ale aj medzinárodných súťaží.