Get Adobe Flash player

Hudobný odbor je najpočetnejší. Prebieha v ňom výučba v hre na klavíri, keyboarde, husliach, gitare, drevených a plechových dychových nástrojoch a speve. Tiež sa vyučuje predmet komorná hra, komorný spev súborová hra a štvorručná hra. Tu vznikajú komorné zoskupenia rôzneho druhu, ktoré sú pýchou školy. Neoddeliteľnou súčasťou hudobného odboru je predmet hudobná náuka, kde žiaci spoznávajú rytmus, intonáciu, hudobné formy, dejiny hudby a učia sa komponovať skladby. Deti s mimoriadnym talentom sú zaradené do rozšíreného vyučovania, kde sa pripravujú na ďalšie štúdium na konzervatóriu alebo VŠ umeleckého smeru. K hudobnému odboru patrí aj dychový orchester, ktorý sa skladá z bývalých a súčasných žiakov školy. Hudobný odbor organizuje každý mesiac verejné žiacke koncerty v koncertnej sále ZUŠ. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú na rôznych regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach, kde sa umiestňujú na popredných miestach.